Veiligheid en gezondheid

Dankzij de inzet van verschillende betrokken partijen zijn wij op het water voorzien van gediplomeerde EHBO-ers, lifeguards, duikers, ervaren zwembegeleiders en security-boten.

Het water in het Piushaven is geen officieel zwemwater. Met regelmaat wordt de kwaliteit van het water in de Piushaven getest. Maar uiteindelijk wordt de kwaliteit van het water beïnvloed door factoren waar het Hoogheemraadschap geen invloed op kan uitoefenen (zoals hevige regenval).

Indien de waterkwaliteit op 26 augustus onvoldoende blijkt te zijn, dan behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen, zoals het verplaatsen van het evenement, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. 

Zie de algemene voorwaarden voor meer details.