Onder de naam 'Swim to Fight Cancer' wordt een unieke zwemtocht van ca. 2000 meter door natuurlijk buitenwater in een stad georganiseerd. De eerste editie in 2014 werd gehouden in Noord-Brabant. In 2015 sloot Dordrecht aan. In 2016 werd het evenement in 5 steden gehouden, te weten Dordrecht, Haarlem, Hoorn, Apeldoorn en Delft. En dit jaar zal het plaatsvinden in Apeldoorn, Doetichem, Dordrecht, Eindhoven, Giethoorn, Haarlem, Hollands Kroon, Maastricht, Nijmegen, Stichtse Vecht en Tilburg.

Missie

Swim to Fight Cancer is een zwemevenement waarbij zoveel mogelijk geld bijeen wordt gebracht voor kankeronderzoek en preventie. Hiermee levert Swim to Fight Cancer een bijdrage aan het gevecht tegen kanker.

Visie

We willen met een onderscheidend en uitdagend evenement in een verrassend decor, en met een sterke boodschap, maximale aandacht voor onze missie generen.

Onze ambitie is om Swim to Fight Cancer jaarlijks in steeds meer provincies in Nederland te laten plaatsvinden. Op termijn willen we hiermee op één en dezelfde dag gezamenlijk de strijd aangaan tegen kanker. Door zoveel geld in te zamelen voor kankeronderzoek en preventie. Deze gelden komen ten goede aan de stichting Fight cancer.

Doelstelling

Bij uiteenlopende doelgroepen aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van kanker. Een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten (na aftrek van gemaakte kosten voor het organiseren van het event) van Swim to Fight Cancer komen ten goede aan de stichting Fight cancer. Ons doel is een beweging te creëren tegen kanker door in actie te komen.

Financien: Transparantie

Belangrijk uitgangspunt voor de stichting Swim to Fight Cancer Delft is dat we zuiver en integer handelen ten aanzien van kankerpatiënten, deelnemers, donateurs en sponsoren. Daarom zijn wij transparant in onze geldstromen. Swim to Fight Cancer Delft| kent twee geldstromen, gekoppeld aan twee separate bankrekeningen:

  1. Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt. Deze worden gebruikt voor de organisatie van het evenement en voor eventuele opstartkosten voor het volgend jaar;
  2. Donatiegelden. Deze komen onder aftrek van transactiekosten volledig ten goede aan de Stichting Fight cancer.

Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van donaties openbaar gemaakt. 

ANBI

Stichting Swim to Fight Cancer Delft is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn de donaties aan Stichting Swim to Fight Cancer en donaties door Stichting Swim to Fight Cancer vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus via de stichting Swim to Fight Cancer, zonder heffing van schenkbelasting, onder aftrek van transactiekosten volledig ten goede aan Stichting Fight cancer. Donateurs kunnen ook gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan Stichting Swim to Fight Cancer. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.